W XXIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim "Moje miasto - moja miejscowość" z tematem przewodnim "Moje miasto oczami wyobraźni" uczestnicy zajęć pracowni Teatru Plastycznego prowadzonej przez panią Barbarę Polkowską-Ugwu zdobyli 2 nagrody i 2 wyróżnienia:

W kategorii klas 1-3
nagroda: Dominika Kordalska
wyróżnienie: Anna Giers
W kategorii klas 4-6 i 1-3 gim.
nagroda: Matylda Konopka
wyróżnienie: Monika Nowak

Na wystawę pokonkursową zakwalilifikowały się prace trzech mlodych autorów: Jana Bobowskiego, Leny Roman, Matyldy Drwięgi.