Z wielka radością pragniemy zawiadomić że zespół wokalny KONTRAPUNKT z pracowni wokalnej p. Kamili Kmiecik-Nejman zajął III miejsce w kat. zespoły wokalne na II Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej w Krakowie, który odbył się w dniach 10-12 listopada 2017. Zespołowi i p. Kamili serdecznie gratulujemy! Dziękujemy również p. Iwonie, która jako Rodzic wspierała swoją obecnością i pomocą p. Kamilę podczas wyjazdu do Krakowa.