3 października 2015 r. pałacowy zespół muzyki dawnej Piccolo pod kierunkiem p. Lidii Małyszek swoim występem uświetnił XIII Pomorski Zlot Przewodników PTTK „Gdańsk 2015”. Nad imprezą patronat honorowy objęli Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Prezydent Miasta Gdańska  Paweł Adamowicz. Koncert odbył się w Dworze Artusa, a w programie usłyszeliśmy pieśni i tańce XVII wieku.