Prezentacje artystyczne

Czytaj więcej...

Prezentujemy swoją twórczość profesjonalnie i oczywiście jesienią - jak przystało na klimaty literackie. Oto kilka zdjęć z wieczoru autorskiego uczestniczek i uczestników zajęć pracowni kreacji literackich i bloga Pałacu Młodzieży w Gdańsku pod opieką Barbary Piórkowskiej. Rzecz działa się 4 listopada w Bibliotece pod Żółwiem w Gdańsku.

Czytaj więcej...

3 kwietnia 2016 r. podczas premiery "Krzyżaków" w Teatrze Miniatura gościł nagradzany zespół muzyki dawnej Amicorum z Pałacu Młodzieży. Zespół jest częścią pracowni muzyki dawnej Pałacu Młodzieży założonej przez Magdalenę Warżawę w 1996 r. Obecnie opiekę nad zespołem sprawuje Lidia Małyszek.

Czytaj więcej...

13 października 2015 r w Dworze Artusa w Gdańsku odbyła się ważna uroczystość dla nauczycieli z całego województwa. Zostały wręczone odznaczenia, medale i nagrody dla najlepszych nauczycieli.
Jak co roku uroczystość tę uświetniły występy młodych artystów z Pałacu Młodzieży w Gdańsku.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

Czytaj więcej...

9 października 2015 r. w sali konferencyjne NOT-u podczas VII Festiwalu Kultury na Emeryturze  wystąpili młodzi artyści z Pałacu Młodzieży. Podczas koncertu zaprezentowały się zespoły wokalne Akolada i Kontrapunkt z pracowni p. Kamili Kmiecik oraz solistki tańca z przyborem z pracowni p. Tamary Tomczyk. Nasze pokazy bardzo podobały się przybyłym Seniorom o czym świadczyły gromkie oklaski.

3 października 2015 r. pałacowy zespół muzyki dawnej Piccolo pod kierunkiem p. Lidii Małyszek swoim występem uświetnił XIII Pomorski Zlot Przewodników PTTK „Gdańsk 2015”. Nad imprezą patronat honorowy objęli Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Prezydent Miasta Gdańska  Paweł Adamowicz. Koncert odbył się w Dworze Artusa, a w programie usłyszeliśmy pieśni i tańce XVII wieku.

Festyn Edukacyjny gdańskich leśników jedną z najpopularniejszych imprez sopockiego lata. W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych odbył się w pierwszą sobotę września na sopockim Placu Kuracyjnym, który tego dnia "pękał w szwach". Dziesiątki tysięcy gości przez cały dzień szczelnie wypełniało każdy metr kwadratowy słynnego deptaku. Jak co roku festynowa estrada tętniła życiem. Zespoły muzyczne zaproszone do współpracy przy tegorocznej oprawie artystycznej imprezy były prawdziwą mieszanką rytmów i muzycznych stylów.