Zapraszam na zajęcia do pracowni rysunku i malarstwa

w piątki od godziny 16.50 do 19.25

oraz w soboty od 9.00 do 12.30 i od 12.40 do 14.20.

Wszystkich, którzy chcą zmienić grupę lub złożyli dodatkowo karty zgłoszeń po terminie

zapraszam do pracowni w celu nowych ustaleń w godzinach zajęć

                                                                                                                                                                 Karolina Bracławiec