W dniach 22-26 stycznia odbyły się warsztaty plastyczne pod hasłem „Gdańsk się uczy tolerancji dla różnorodności
i odmienności”.

Inspiracją do pracy była postawa mieszkańców naszego miasta słynąca z otwartości i gościnności w stosunku do współistniejących ze sobą narodowości i kultur. Działania plastyczne poprzedziły rozmowy i refleksje na temat historii Gdańska,  tolerancji i szacunku w stosunku do każdego człowieka. Uczestnicy  za pomocą linii i barwy podjęli dialogi ze sobą tworząc wewnętrzne portrety, a z pozytywnych wartości i znaków,  wybranych wspólnie, stworzyli symboliczny dom i „pokojowy kolaż”. Takie ujęcie tematu zostało zrealizowane w pracowni wychowania przez sztukę Małgorzaty Strożek. Natomiast uczestnicy pracowni dziecięcej twórczości plastycznej Anny Rutkowskiej odnieśli się do zabytkowego kompleksu miasta interpretując je w technikach malarskich. Rezultaty wspólnych działań można zobaczyć na wystawie w głównym holu naszej placówki do końca lutego. Zapraszamy!

Projekt  dofinansowano ze środków Miasta Gdańska i Fundacji Gdańskiej.