Plastyka dziecięca i młodzieżowa

Pracownia twórczości plastycznej dla dzieci od 6 r.ż.

 
Zajęcia prowadzi Grażyna Rypel