Pracownia Rysunku i Malarstwa

Profil pracowni bazuje na podejściu akademickim, gdzie studium martwej natury i modela stanowi podstawę nauki rysunku i malarstwa artystycznego. Podczas zajęć uczestnik nabywa umiejętności myślenia twórczego i abstrakcyjnego przy jednoczesnym opanowaniu warsztatu różnych technik rysunkowych i malarskich takich jak ołówek, węgiel, tusz, tempera, akryl. Na zajęciach z kompozycji poznaje podstawy projektowania plastycznego i graficznego.

Zajęcia prowadzi Karolina Bracławiec

 

 

Pracownia wychowania przez sztukę

W pracowni wychowania przez sztukę dzieci i młodzież zdobywają wiedzę na temat podstawowych pojęć i zagadnień plastycznych. Rozwijają spostrzegawczość, wyobraźnię i myślenie twórcze w oparciu o techniki rysunkowe, malarskie, graficzne i mieszane. Eksperymentują z linią, barwą i fakturą tworząc prace z natury bądź wyobraźni. Inspiracją do własnych poszukiwań  są dzieła  artystów polskich i europejskich, wystawy w galeriach i muzeach, udział w konkursach plastycznych. W ubiegłym roku szkolnym uczestnicy pracowni zdobyli 17 nagród i 5 wyróżnień w ogólnopolskich i wojewódzkich konkursach plastycznych. Zapraszam do odkrywania własnych możliwości twórczych w świecie wyobraźni.


Zajęcia prowadzi Małgorzata Strożek

Pracownia witrażu - wiek uczestników 13-18 lat.
Pracownia plastyczna z elementami kultury regionu - wiek uczestników: 7 -13 lat.

 

 

Zajęcia prowadzi Iwona Kornacka

Integracja sztuk - plastyka                                                   

                                        
Eko-sztuka

          
Pracownia plastyczna ilustracji książkowej

          
Pracownia dekoracji plastycznych

         

 

   

 

Pracownia dziecięcej twórczości plastycznej "Sztukolandia"

Zapraszam do wspólnej, twórczej pracy. Wykorzystuję i łączę różnorakie techniki i materiały plastyczne w kreatywnej zabawie. Zapraszam do krainy fantazji i wyobraźni.

  
Zajęcia prowadzi: Anna Rutkowska

 

 

 

Pracownia twórczości plastycznej dla dzieci od 6 r.ż.

 
Zajęcia prowadzi Grażyna Rypel

Pracownia Teatr Plastyczny. Wiek uczestników: 4-18 lat

     
Zajęcia prowadzi: Barbara Polkowska-Ugwu

 

Ceramika dla dzieci i młodzieży

Zajęcia w pracowni ceramiki pozwalają zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu technologii ceramiki, wykonywania wyrobów z gliny (figur, naczyń i bardziej skomplikowanych kompozycji), malowania angobami, szkliwienia i wypalania prac.
Atrakcyjne są ćwiczenia na kole garncarskim, odlewy w formach gipsowych, tworzenie prac mozaikowych z kafelków ceramicznych.

 


Zajęcia prowadzi: Witold Rzedzicki

 


Zajęcia prowadzi: Marcin Grzęda

 

Fotografia artystyczna dla młodzieży w wieku od 12 lat.

W tym roku oprócz fotografii portretowej, pejzażowej, reportażowej, mody, makrofotografii, sesji zdjęciowych "martwej natury", produkcji Camery Obscura, fotogramów będziemy zajmowali się nauką wykonywania fotomontaży metodą tradycyjną i cyfrową. Pracowania dysponuje studiem fotograficznym, ciemnią fotograficzną oraz pracownią komputerową.

 

Zajęcia prowadzi Jacek Michałowski, Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego nr 1, aleja Hallera 16/18, sala 207