W Wielkim Tygodniu dzieci z grup: London, Winnie - the - Pooh, Paddington oraz Mickey Mouse z pracowni języka angielskiego wspólnymi siłami wykonały plakaty świąteczne. Wzbogacając słownictwo, wszyscy świetnie się bawili.