Grupa I oraz IV z pracowni języka angielskiego z Pałacu Młodzieży razem z dziećmi z Przedszkola Dobry Port w Gdańsku wzięły udział w międzynarodowym projekcie: „eTwinning – Christmas songs all over the world”, którego koordynatorem jest Pani Karolina Olszewska (nauczyciel języka angielskiego). Dzieci pięknie zaprezentowały kolędę, która została wysłana do partnerów z Hiszpanii oraz Francji.

My również otrzymaliśmy świąteczne życzenia prosto z Francji.