Klub 3 latka

KLUB TWÓRCZEGO MALUCHA - Klub 3-4 latka.
Zajęcia ogólnorozwojowe, logorytmika, zajęcia plastyczne, ceramiczne, językowe, rozwijanie ekspresji twórczej dziecka.


Zajęcia prowadzi Renata Radecka-Rusek