Dnia 20 marca 2018 roku w Pałacu Młodzieży w Gdańsku odbyły się obrady jury 5. Gdańskiego Konkursu Plastycznego „Pisanki, jajka malowane”.  W konkursie wzięło udział łącznie 214 uczestników.

 Konkurs przeznaczony był dla dzieci z gdańskich przedszkoli i uczniów szkół podstawowych oraz placówek wychowania pozaszkolnego. Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań symboliką i zwyczajami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi, zachęcanie dzieci do samodzielnego wykonania pisanek, kształtowanie kreatywności i wrażliwości estetycznej, promocja twórczości dziecięcej.

Jury w składzie:

  • Małgorzata Bogut – Wicedyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku,
  • Małgorzata Strożek – nauczyciel plastyki Pałac Młodzieży w Gdańsku,
  • Iwona Kornacka - nauczyciel plastyki Pałac Młodzieży w Gdańsku

oceniło prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:

zgodność tematyki i techniki wykonania pracy, pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu, samodzielność wykonania, estetykę pracy i przyznało równorzędne nagrody we wszystkich kategoriach wiekowych:

Kategoria 3-4 lata

Nagroda       Kajetan Dubiela                Przedszkole nr 83 Gdańsk,

Nagroda       Zuzanna Papierkiewicz  Przedszkole nr 83 Gdańsk,

Nagroda       Kornelia Różycka              Przedszkole nr 83 Gdańsk,

Nagroda       Łukasz Szczepański          Przedszkole nr 83 Gdańsk,

Nagroda       Nina Kucharczyk               Przedszkole nr 83 Gdańsk,

Nagroda       Milan Pawlicki                  Przedszkole „Wielka Przygoda” Gdańsk,

Kategoria 5-6 lata

Nagroda       Maria Ostrowska-Woźniak      SP nr 39 Gdańsk,

Nagroda       Hanna Kośnicka                             SP nr 39 Gdańsk,

Nagroda       Adriana Zariczna                          Przedszkole „Wielka Przygoda” Gdańsk

Nagroda       Maria Isbrandt                              Przedszkole nr 87 Gdańsk,

Nagroda       Aleksandra Budny                                   SP nr 39 Gdańsk,

Nagroda       Michał Szyc                                    SP nr 50 Gdańsk,

Nagroda       Urszula Różyńska                         SP nr 1 Gdańsk,

Nagroda       Aniela Kullas                                  Przedszkole nr 83 Gdańsk,

Nagroda       Hanna Gonera                               Przedszkole nr 83 Gdańsk,

Nagroda       Weronika Godlewska                 Przedszkole nr 83 Gdańsk,

Kategoria 7 – 9 lat

Nagroda       Zuzanna Straus                             SP nr 12 Gdańsk,

Nagroda       Amelia Perzanowska                  SP nr 39 Gdańsk,

Nagroda       Emilia Głąbińska                           SP nr 48 Gdańsk,

Nagroda       Sandra Heldt                                  SP nr 26 Gdańsk,

Nagroda       Anna Cejko                                     SP nr 1 Gdańsk,

Nagroda       Damian Posochów                       SP nr 26 Gdańsk,

Nagroda       Urszula Jezusek                            SP nr 50 Gdańsk,

Kategoria 10-12 lat

Nagroda       Anna Kobierzyńska                      SP nr 47 Gdańsk,

Nagroda       Dominik Kubacki                          SP nr 26 Gdańsk,

Nagroda       Sofia Delibes-Kozicka                 SP nr 50 Gdańsk.

Gratulujemy Laureatom i serdecznie zapraszamy dnia 27 marca 2018, na godzinę 17.00, do sali 22, na galę, podczas której zostaną wręczone dyplomy i nagrody. Do zobaczenia!