Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia w PM podane
do wiadomości 29 czerwca 2018, po godzinie 16.00, w placówce!