Aktualności

DZIAŁ TEATRU, TAŃCA I RYTMIKI

 

TANIEC

Nazwa pracowni Opis pracowni Nazwisko i imię nauczyciela Wiek uczestników
 Taniec
Jazzowy
Jest to pracownia tańca jazzowego pełnego naturalności, spontaniczności ruchów i ekspresji, przynoszącego radość tańczącym. W czasie zajęć uczestnik pozna techniki tańca jazzowego, wypracuje prawidłowe nawyki ruchowe, oraz poprawi świadomość własnego ciała. Zajęcia przyczynią się do uzyskania pięknej i prostej postawy, smukłości, rozciągnięcia i siły.
Na zajęciach tworzone są choreografie przedstawiające konkretną historię w oparciu o techniki tańca jazzowego, który czerpie elementy z technik: modern dance, afro dance, klasyki oraz jogi oraz inspiracje muzyczne z różnych gatunków muzyki. Dlatego też, zajęcia są zawsze ciekawe i zaskakujące.
Gizak Przemysław

 4-7 lat

 

8-11 lat

 

12-15 lat

Taniec
Jazzowy
Grupa Zaawansowana
Jest to grupa promująca najzdolniejszych tancerzy Grup Tańca Jazzowego. Łącznie 21 tancerzy (po 7 z każdej z powyższych grup) zostanie wytypowanych do tej grupy, która będzie miała na celu stworzyć odrębne układy na pokazy oraz turnieje. Gizak Przemysław  
Taniec hip hop
Mirage
Numa Crew
W tej pracowni dzieci dowiedzą się co to jest hip hop, poznaja podstawy tańca hip hop i jego różnorodnych stylów: old school, lokin, poping, break Dance. Wszystkich kroków tanecznych dzieci uczą się na bazie autorskich choreografii. Dzieci są uczestnikami formacji tanecznych, których celem są występy na scenach konkursów, festiwali tanecznych oraz innych przedsięwzięć artystycznych. W tej pracowni dzieci nauczą się improwizacji ruchowej i dynamiki ruchu.

Kalisz Jolanta

Zastępstwo za Martys Sylwię

5-8 lat

 

11-18 lat

Dancehall Mini Bubbles  DANCEHALL
Taniec Dancehall wywodzi się z Jamajka i powstał na początku lat 80tych ubiegłego wieku. W swojej idei nawiązuje do miłości, wolności i radości z muzyki i tańca dla osób w każdym wieku. Obecnie przybrał formę również bardziej pokazową i turniejową. Składa się z niezliczonej ilości kroków, które w połączeniu tworzą żywiołowe choreografie. Taniec ten wymaga przede wszystkim energii, pasji i dużej pewności siebie.
Można wyróżnić jego męską i kobiecą odsłonę.
Żukowska Marta 6-8 lat
początkująca
Dancehall Bubbles 9-11 lat
Dancehall 
Just Relax
12-15 lat
średnio-zaawansowana
Dancehall 
Splice
13-17 lat
średnio-zaawansowana
Taniec Współczesny
Blush
Taniec Współczesny, Inne Formy Tańca
Taniec współczesny jest mieszaniną wielu stylów. Czerpie z idei tańca klasycznego, ale pozbawiony jest jego sztywnych zasad i kładzie nacisk na pokazanie emocji tancerza. Celem zajęć jest rozbudzenie świadomości ciała, poprawa motoryki, koordynacji i elastyczności. Technika tego stylu wykorzystuje ciężar ciała, grawitację, oddech, swingi, elementy akrobatyki itp. Zajęcia składają się z kilku elementów: ćwiczenia na podłodze, ćwiczenia przestrzenne, nauka kombinacji tanecznych, improwizacja, ćwiczenia aktorskie, stretching, nauka choreografii.
Żukowska Marta 13-17 lat
średnio-zaawansowana
Małe Musicale  Zajęcia przeznaczone dla najmłodszych uczestników, których celem jest rozwijanie zamiłowania do tańca, teatru i śpiewu.    3 - 9 lat
Balet  Jest to jedna z najpiękniejszych form tańca, kształtująca siłę i koordynację ruchu, ale nade wszystko piękno i elegancję poruszającego się tancerza. Wiele innych technik tanecznych opiera się na elementach baletu lub wykorzystuje je do wzbogacenia zakresu ruchu. Tomczyk Tamara

9 – 18 lat

Podstawy tańca dla najmłodszych  Jest to połączenie kilku form tanecznych (balet, taniec ludowy, rytmika), które kształtują koordynację i sprawność ruchową, poczucie rytmu oraz dają konkretne umiejętności w postaci wielu kroków tanecznych, które stanowią potem podstawę do tworzenia układów tanecznych i choreografii scenicznych. Zajęcia te uczą, rozwijają, oswajają z wartościową muzyką, ale i bawią. 4 - 7 lat
Zespoły taneczne (Anhelis, Piruet, Piruecik)  Są to grupy, które pracują już kilka lat, rozwijając i wzbogacając wciąż swoje umiejętności w zakresie technik tanecznych: balet, jazz dance, modern dance, broadway dance, taniec z przyborem, podstawy akrobatyki, taniec ludowy. Uczestnicy grup występują już przed publicznością w pięknych choreografiach scenicznych, solowych i grupowych. Ich umiejętności oceniane są na poziomie zaawansowanym i średniozaawansowanym, ale zawsze znajdzie się wśród nich miejsce dla nowych osób, utalentowanych i ambitnych, które chciałyby należeć do tych zespołów i razem z nimi tworzyć taneczne show. 8 – 15 lat

 

RYTMIKA

Nazwa pracowni Opis pracowni Nazwisko i imię nauczyciela Wiek uczestników
Rytmika 
Rozwijanie zamiłowania do śpiewu , muzyki i tańca . Rozbudzanie wrażliwości muzycznej i estetycznej dziecka. Radecka –Rusek Renata 3-5 lat

 

TEATR

Nazwa pracowni Opis pracowni Nazwisko i imię nauczyciela Wiek uczestników
Mały Teatr Tańca
Podczas zajęć tworzymy spektakle opowiedziane tańcem, ruchem. Uczymy się baletu, pantomimy, improwizujemy, rozwijamy świadomość ciała.   Leśko- Mikołajczyk
Monika
5-7 lat
Wielki Teatr Tańca Podczas zajęć rozwijamy świadomość ciała ,uczymy się baletu, różnych technik tanecznych, a wynikiem naszej pracy są spektakle opowiedziane tańcem. 8- 11 lat
Teatr Tańca Marzenie Podczas zajęć rozwijamy kondycję i koordynacje ciała. Pracujemy nad technikami tańca klasycznego, współczesnego i pantomimy. Celem naszej pracy jest stworzenie spektaklu Teatru Tańca. 12- 16 lat
Grupa zaawansowana
Pasja Zajęcia dla pasjonatów tańca. Pracujemy nad świadomością ciała, wyobraźnią twórczą. Wykorzystując technikę tańca klasycznego, współczesnego, pantomimę, improwizacje tworzymy spektakle Teatru Tańca. 16- 19 lat
Grupa zaawansowana

 

Nazwa pracowni Opis pracowni Nazwisko i imię nauczyciela Wiek uczestników
Fabryka Marzeń  Głównym celem zajęć jest uczestnictwo w procesie twórczym, zdolność improwizacji, swoboda twórcza w oparciu o elementarną wiedzę przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny scenicznej. Proces ten skierowany jest na rozbudzanie pomysłowości dzieci, rozwijanie kreatywnego myślenia i szukania rozwiązań scenicznych oraz kształtowanie poczucia estetyki. Na umiejętność współpracy w grupie, wspólne przebywanie i dobrą zabawę. Zespoły przygotowują sztuki teatralne, w tym elementy scenograficzne, kostiumy, rekwizyty. Uczestniczą w różnych formach kultury, wyjściach poza placówkę, imprezach miejskich.
Zajęcia obejmują: małe formy teatralne, etiudy, scenki, zabawy fabularne, zasady ruchu scenicznego, gry aktorskiej, zasady poprawnej wymowy- dykcja, akcentowanie, oddech, pracę nad tekstem, przygotowanie spektaklu, prezentacji scenicznej, warsztaty teatralne, recytacja improwizacje, , dramę, uczestnictwo w różnych formach kultury.
Kornacka Aleksandra 7 – 12 lat
Fabryka Nastrojów 13 – 18 lat
Teatr młodzieżowy  W programie zajęć:
• Warsztaty aktorskie
- dykcja
- impostacja głosu,
- interpretacja prozy i wiersza,
- ruch i gest sceniczny,
- umiejętność prowadzenia dialogu scenicznego,
- praca z mikrofonem - tworzenie słuchowiska radiowego.
• Raz w roku młodzi adepci sztuki wystawiają przygotowane przedstawienie dla szerszej widowni.
• Przygotowanie do egzaminu na studia teatralne.  
Ryczko Tomisław 13 – 18 lat
Teatrans  Wszechstronny warsztat aktorski. Praca nad spektaklami. Sztuka prezentowania się. Wojciechowska-Orszulak Marzena     13 – 18 lat
Teatransik B  Wszechstronny warsztat teatralny zakończony prezentacjami scenicznymi. 12 – 15 lat
Teatransik A  Zabawy teatralne, w tym praca z tekstami literackimi. 7 – 12 lat
Teatr Przedszkolaka  Zabawy teatralne. 4 – 6 lat
Teatroterapia  Zajęcia z terapii teatrem dla dzieci oraz grup młodzieży. 4 – 18 lat

 

DZIAŁ NAUKI I KULTURY

 

KLUBY MALUCHA

Nazwa pracowni Opis pracowni Nazwisko i imię nauczyciela Wiek uczestników
Klub Twórczego Malucha
- Klub 3-4 latka
Zajęcia ogólnorozwojowe, logorytmika, zajęcia plastyczne, ceramiczne, językowe, rozwijanie ekspresji twórczej dziecka. Radecka-Rusek Renata  3 lata ukończone – 4 lat
Klub Kreatywności Malucha
- Klub 4-5 latka
Zajęcia ogólnorozwojowe, logorytmika, zajęcia plastyczne, ceramiczne, językowe, rozwijanie ekspresji twórczej dziecka Bogut Małgorzata  4 – 5 lat

 

 

ROBOTYKA

Nazwa pracowni Opis pracowni Nazwisko i imię nauczyciela Wiek uczestników

Robotyka

 

Robotyka dla dzieci młodszych Lewandowska Krystyna 6-9 lat
Tworzenie animacji interaktywnych i prostych gier w programie Scratch i Clickteam Fusion 2.5

9-12 lat

Programowanie w języku Python, od 12 lat

 

GRAFIKA KOMPUTEROWA

Nazwa pracowni Opis pracowni Nazwisko i imię nauczyciela Wiek uczestników
Komputerowe Myszki Młodsi uczestnicy „malują na ekranie” korzystając z prostego programu Paint a starsi z zaawansowanych programów graficznych.
Dzieci uczą się podstawowych funkcji programów: stosowania narzędzi graficznych, tworzenia i edytowania grafiki i fotografii, wstawiania tekstu i skanowania. Zajęcia mają na celu zdobycie praktycznych umiejętności pracy w wymienionych programach, rozwój twórczej postawy i doskonalenie obsługi komputera.
Krakus Wojciech 6-15 lat
Grafika i animacja

Grafika wektorowa i rastrowa
Grafika 3D i animacje

Lewandowska Krystyna 10-12 lat

 

PRACOWNIA  BLOGA I KREACJI LITERACKICH

Nazwa pracowni Opis pracowni Nazwisko i imię nauczyciela Wiek uczestników
Pracownia treningów kreatywnych na bazie słowa
Ćwiczymy naszą wyobraźnię. Trenujemy szare komórki znajdując nietypowe zastosowania dla różnych przedmiotów i słów, tworzymy nieistniejące wyrazy, opisujemy przestrzeń np. bez użycia przymiotników. Piszemy i poprawiamy nasze szalone teksty. Bawimy się nie tylko słowami – używamy też kredek i zdjęć – wszystko po to, by lepiej opisać otaczającą nas rzeczywistość. Zastępstwo za Piórkowską Barbarę 10 – 18 lat
Pracownia kreacji literackich i bloga Piszemy o wszystkim, co nam wyobraźnia podpowie. Tworzymy wiersze, powieści fantasy, recenzje, krótkie formy dziennikarskie, a nawet szkice kryminalne. Wysyłamy teksty na konkursy literackie i zdobywamy nagrody. Prezentujemy swoją twórczość na wieczorach autorskich, w czasopismach i przede wszystkim  w Internecie, gdzie niemal wszyscy uczestnicy zajęć mają swoje blogi. Zastępstwo za Piórkowską Barbarę 10 – 18 lat

 

DZIAŁ WOKALNO – INSTRUMENTALNY

 

REŻYSERIA DŹWIĘKU

Nazwa pracowni Opis pracowni Nazwisko i imię nauczyciela Wiek uczestników
Studio nagrań Studio nagrań oferuje możliwość zgłębienia wiedzy na temat realizacji dźwięku w studio oraz na koncertach. Zajęcia skierowane są do osób poszukujących informacji odnośnie tajników miksu oraz masteringu utworów muzycznych. Obsługa sprzętu oraz oprogramowania studyjnego, proces nagrania oraz edycji to tylko nieliczna część umiejętności, które staramy się przekazywać. Szczególnie istotna dla realizatora dźwięku jest umiejetność słuchania muzyki oraz jej interpretacja dlatego podczas zajęć zwracamy uwagę również na te aspekty. Zapraszamy wszystkich, którzy kochają muzykę i pragną zrozumieć w jaki sposób powstają płyty oraz którędy płynie dźwięk ze sceny do głośników. U nas dowiesz się jak nagrywano największe przeboje oraz jak wygląda obsługa techniczna koncertów począwszy od podłączenia mikrofonów, aż po skomplikowany proces miksu. Kowalczyk Marcin 13 – 18 lat

 

INSTRUMENTY

INSTRUMENTY PERKUSYJNE

Nazwa pracowni Opis pracowni Nazwisko i imię nauczyciela Wiek uczestników
Pracownia gry na instrumentach perkusyjnych 
Nauka gry na zestawie perkusyjnym, instrumentach perkusyjnych, wibrafonie, gra z podkładami muzycznymi, ćwiczenia grupowe, indywidualne.  Golicki Adam
Lange
Maciej
6-18 lat
Zespoły Wokalno-Instrumentalne -rockowe  Prowadzenie zespołów wokalno-instrumentalnych z udziałem wielu instrumentów i śpiewu.  Golicki Adam
Lange
Maciej 
14-18 lat

 

GITARA KLASYCZNA I ELEKTRYCZNA  

Nazwa pracowni Opis pracowni Nazwisko i imię nauczyciela Wiek uczestników
Nauka gry na gitarze klasycznej 
Zajęcia grupowe dla początkujących oraz poszerzające umiejętność gry na gitarze klasycznej. Nauka obejmuje opanowanie umiejętności gry akordowej i solowej (bez znajomości notacji muzycznej). Zajęcia odbywają się w grupach dostosowanych do umiejętności i możliwości uczestników  Pomykała Marcin
Robak 
Paweł 
10-18 lat
Nauka gry na gitarze elektryczne
Nauka obejmuje opanowanie umiejętności gry akordowej i solowej-bez znajomości notacji muzycznej.  Pomykała Marcin 12-18 lat

 

 INSTRUMENTY KLAWISZOWE  

Nazwa pracowni Opis pracowni Nazwisko i imię nauczyciela Wiek uczestników
Nauka gry na instrumentach klawiszowych
Zajęcia obejmują naukę czytania nut, aranżacji, harmonii, zasady muzyki, improwizacji, gry zespołowej.
Zajęcia dostosowane są do możliwości uczniów zarówno na poziomie początkującym, jak też na bardziej zaawansowanych stopniach wtajemniczenia. Repertuar dostosowany do wieku oraz indywidualnych umiejętności i upodobań ucznia.
Na bieżąco nagrywamy postępy uczestników.
Rosiński Adam
Turski Zbigniew
6-18 lat

 

FLET

Nazwa pracowni Opis pracowni Nazwisko i imię nauczyciela Wiek uczestników
Nauka gry na flecie podłużnym 
Podczas nauki gry na flecie prostym dzieci uczą się grać melodie ludowe, dziecięce, piosenki tradycyjne, kolędy. Uczniowie poznają zarówno przeboje repertuaru klasycznego w aranżacji na flet prosty (sopranowy, altowy) jak i przeboje muzyki rozrywkowej czy filmowej. Podczas zajęć poznają elementarny zapis nutowy, grają indywidualnie i zespołowo.   Warżawa 
Magdalena
6-18 lat
Zespoły wokalno- instrumentalne muzyki dawnej Kameralny zespół fletów prostych oraz zespół Amicorum to propozycja dla uczniów zaawansowanych w grze na fletach prostych a także osób grających na instrumentach (instrumenty smyczkowe, szarpane, czy klawiszowe) chcących poszerzać swoje umiejętności z zakresu interpretacji muzyki dawnej. Repertuar zespołów obejmuje utwory kompozytorów muzyki renesansu i baroku, ze szczególnym uwzględnieniem dawnej muzyki gdańskiej. 12 - 18 lat

 

WOKAL

Nazwa pracowni Opis pracowni Nazwisko i imię nauczyciela Wiek uczestników
Pracownia Wokalna Zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu dykcji, emisji głosu, interpretacji piosenki i warsztatu estradowego. W trakcie zajęć uczestnicy poznają bogaty repertuar wokalny, rozwijają swoją wrażliwość artystyczną, odwagę sceniczną i kulturę osobistą. Oferujemy profesjonalne kształcenie obejmujące różne style i gatunki muzyczne, nagrania studyjne i prezentacje estradowe a także udział w ogólnopolskich festiwalach i przeglądach wokalnych.

Giętkowska-Liguz Alicja

Kmiecik-Nejman Kamila

6 – 18 lat
Chór dziecięcy i młodzieżowy Członkowie chóru opracowują i doskonalą repertuar związany z lokalnym patriotyzmem.
W repertuarze chóru znajdą się utwory o Gdańsku, Pomorzu, o tematyce morskiej. Istotą funkcjonowania chóru będzie godne reprezentowanie społeczności lokalnej podczas imprez organizowanych przez miasto Gdańsk, Pałac Młodzieży i instytucje współpracujące.
Giętkowska-Liguz Alicja 8 – 18 lat

 

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

Nazwa pracowni Opis pracowni Nazwisko i imię nauczyciela Wiek uczestników
Zajęcia Umuzykalniające Rozwijanie zamiłowania do śpiewu i muzyki; kształcenie słuchu muzycznego i pamięci muzycznej

Radecka-Rusek Renata

7 - 10 lat

 

 

DZIAŁ SPORTU

 

SPORT

Nazwa pracowni Opis pracowni Nazwisko i imię nauczyciela Wiek uczestników
Karate Techniki karate , formy (kata), kumie (walka) samoobrona, udział w zawodach, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy.

Łukowski Stanisław

6 lat (ukończone)
-18 lat
Judo  Na zajęciach judo przeważają ćwiczenia ogólnorozwojowe i wszechstronność. Kształtuje się jednocześnie siłę, szybkość, wytrzymałość, gibkość i koordynację ruchową, wykorzystując do tego także gry ruchowe. W grupach młodszych dzieci poznają tylko niektóre elementy judo, w grupach starszych podczas zajęć uczestnicy poznają techniki-rzuty i chwyty, zdobywają kolejne stopnie kyu, uczą się współzawodnictwa i współodpowiedzialności. Bezpośrednio przygotowują się do udziału w zawodach.  Przytulski Radosław  5 lat (ukończone)
-18 lat
Akrobatyka  Zajęcia zapewniają opanowanie podstawowych ćwiczeń gimnastycznych: stanie na rękach, mostki, szpagat, przerzuty bokiem (gwiazdy), fiflaki a w przyszłości także salta. Przygotowują uczestników do innych sportów i różnych gatunków tańca. Zajęcia są dobrym sposobem regulującym nadpobudliwość ruchową u dzieci, gdyż pozwalają wyładować im nagromadzoną energię.  Cecot
Sebastian 
5 – 18 lat
Żeglarstwo Grupa początkująca:
- nauka bezpiecznego zachowania się na wodzie,
- oswojenie się z wodą,
- poznanie podstawowych węzłów żeglarskich,
- nauka trzymania kursu,
- nauka otaklowania jachtu,
- samodzielne pływanie na Optymistach,
- modelarstwo i prace szkutnicze,
- podstawowe nazewnictwo budowy jachtu i pojęć żeglarskich.
Gołuńska
Jolanta
Gliniecki
Bogdan
Klonecka
Beata
Milczarek Tomasz
Turski
Zbigniew
6 lat (ukończone) -18 lat
Grupa średniozaawansowana:
- nauka bezpiecznego zachowania się na wodzie,
- poznanie węzłów i splotów żeglarskich,
- nauka wiosłowania na łodzi wiosłowej,
- nauka obsługi silnika,
- samodzielne pływanie na Optymistach,
- samodzielne pływanie na jednomasztowym jachcie typu slup np. Nefrycie.
6 lat (ukończone) -18 lat
Grupa zaawansowana:
- nauka bezpiecznego zachowania się na wodzie,
- zaawansowana obsługa łodzi wiosłowej,
- zaawansowana obsługa silnika – manewrowanie na silniku,
- nauka pływania regatowego na Optymistach,
- prace bosmańskie i szkutnicze,
- podstawy ratownictwa morskiego,
- realizacja programu egzaminacyjnego na patent żeglarza jachtowego..
6 lat (ukończone) -18 lat

 

 

DZIAŁ SZTUKI WIZUALNEJ

 

PLASTYKA

Nazwa pracowni Opis pracowni Nazwisko i imię nauczyciela Wiek uczestników
Pracownia Plastyczna Dekoracji Plastycznych Zainteresowanie sztuką i ekologią. Wychowankowie kreatywnie wykorzystują materiały ( butelki, nakrętki, gazety, stare ubrania, rożnego typu opakowania) i nadają im nowe funkcje. Wykonują przedmioty codziennego użytku, takie jak: etui, torby, broszki, teczki itp. Tworzą także obrazy, kompozycje z wykorzystaniem tkanin, filcu, gazet, tektury foli. Projektują i wykonują zabawki z tkanin i filcu. Poznają znaczenie terminów: design, kolaż, sztuka współczesna, papier czerpany, decoupage, instalacja i itp.
Wychowankowie posługują się technikami zdobniczymi i wykorzystują je na odpowiednio przygotowanych przez siebie materiałach. Potrafią kreatywnie wykorzystywać materiały nadające się do recyklingu.

Głogowska-Gieszcz Iwona

10 -17 lat
Pracownia Plastyczna Eco-Sztuka 7-14 lat
Pracownia Plastyczna Integracja Sztuk - Zabawa Barwą i Dźwiękiem Połączenie plastyki, rzeźby, literatury i muzyki wychodzi na przeciw właściwym dla dziecka formom ekspresji. Różnorodność zadań artystycznych stawianych przed dzieckiem rozwija w nim twórczość i kreuje „własne ja”. Proponowane zajęcia łączą różne formy werbalnej i plastycznej wypowiedzi, dzięki czemu pozostawiają dzieciom dowolność i swobodę interpretacji. Zajęcia są tak aranżowane, by prowadzić ich do samodzielnych odkryć w sferze plastycznych środków wypowiedzi. Poprzez bogactwo proponowanych technik plastycznych stwarza się dzieciom możliwości wyżycia się, wyładowania wspólnie z innymi swojej energii i osobistych przeżyć, ponadto daje upust wyobraźni.
Podczas pracy dydaktycznej najczęściej stosowane są formy zabawowe, dzięki którym dziecko uczy się postrzegania otaczającego świata, zmienności pór roku , cykliczności świąt. Jednym z podstawowych założeń zajęć jest aktywizacja rodziców, włączenie ich w proces dydaktyczno-wychowawczy.
3-4 lata
5-6 lat
Teatr Plastyczny  W Pracowni Teatru Plastycznego przeobrażamy „dziecko artystę”, które przestaje być tylko autorem rysunku, obrazu, czy rzeźby, w „dziecko autora” rozmaitych działań twórczych:
-w twórcę lalek, kukiełek, masek
-w twórcę scenografii, rekwizytów, kostiumów, dekoracji
-w projektanta plakatu, zaproszenia
-w autora adaptacji bajek
-w aktora
W miejsce „dzieła” pojawia się „proces twórczy”, połączenie aktywności indywidualnej z pracą w grupie, a wszystko to w formie dobrej zabawy plastycznej i teatralnej. 
Polkowska - Ugwu Barbara  6 – 12 lat
Pracownia Rysunku 
i Malarstwa
Profil pracowni bazuje na podejściu akademickim, gdzie studium martwej natury i modela stanowi podstawę nauki rysunku i malarstwa artystycznego. Podczas zajęć uczestnik nabywa umiejętności myślenia twórczego i abstrakcyjnego przy jednoczesnym opanowaniu warsztatu różnych technik rysunkowych i malarskich takich jak ołówek, węgiel, tusz, tempera, akryl. Na zajęciach z kompozycji poznaje podstawy projektowania plastycznego i graficznego.   Szymonowicz 
Sabina
Krakowiak Małgorzata
15-18 lat
Pracownia dziecięcej twórczości plastycznej- Sztukolandia Zajęcia to wspólna, twórcza praca wykorzystująca i łącząca różnorakie techniki i materiały plastyczne w kreatywnej zabawie - w krainie fantazji i wyobraźni. Rutkowska Anna  6-14 lat
Pracownia twórczości plastycznej Zajęcia to wspólna, twórcza praca wykorzystująca i łącząca różnorakie techniki i materiały plastyczne. Rypel Grażyna 5 – 7 lat
Techniki różne 8 – 11 lat
Batik  Malowanie woskiem na płótnie, oraz barwnikami do tkanin. Realizacja wieloetapowa, według wcześniej wykonanego projektu. Kolory barwników rozcieńcza się wodą na zimno, w zależności od zamierzonego celu. Efekt różnych tonacji i łamania barw uzyskuje się poprzez warstwowe nakładanie barwników, oraz nakładanie i zdejmowanie (żelazkiem) wosku, czynności te można powtarzać wielokrotnie, aż do uzyskania zamierzonego efektu. 12 – 15 lat
Projektowanie graficzne Uczestnik poznaje podstawowe pojęcia oraz materiały i techniki z zakresu projektowania graficznego, projektuje, wykonuje lub przygotowuje do realizacji przekaz wizualny, wykorzystując różne, odpowiednio dobrane materiały i technologie. Poznaje rodzaje kompozycji plastycznej, pojęcia i terminy z dziedziny liternictwa i typografii , zagadnienia z historii projektowania graficznego, oraz techniki mechanicznego i cyfrowego przetwarzania obrazu. 13 – 17 lat
Rysunek i malarstwo Studium martwej natury i modela stanowi podstawę nauki rysunku i malarstwa artystycznego. Podczas zajęć uczestnik nabywa umiejętności myślenia twórczego i abstrakcyjnego przy jednoczesnym opanowaniu warsztatu różnych technik rysunkowych i malarskich takich jak ołówek, węgiel, tusz, tempera, akryl. 13 – 17 lat
Pracownia tkaniny Pracownia tkaniny zaprasza wszystkich do poznania tradycyjnych technik zdobienie tkanin jak również do eksperymentowania z wątkiem i osnową w nietradycyjny sposób. Tworząc prace płaskie i przestrzenne wykorzystamy technikę szycia, dziergania na drutach i szydełku, kolażu i aplikacji. Zastosujemy nietypowe materiały takie jak drut, sznurek, siatki i sztuczne tworzywa. Strożek Małgorzata 11-16 lat
Pracownia mozaiki szklanej W pracowni mozaiki tworzymy dekoracyjne kompozycje z drobnych, różnobarwnych elementów takich jak szkło, ceramika, kamyki. Poznajemy historię jej powstania, zastosowanie, warsztat pracy, narzędzia i materiały. Czerpiemy inspiracje ze sztuki tradycyjnej i współczesnej. Zajmujemy się także ozdabianiem przedmiotów codziennego użytku takich jak lustra, ramki, donice itp. 11-16 lat
Pracownia wychowania przez sztukę W pracowni wychowania przez sztukę dzieci i młodzież zdobywają wiedzę na temat podstawowych pojęć i zagadnień plastycznych. Rozwijają spostrzegawczość, wyobraźnię i myślenie twórcze w oparciu o techniki rysunkowe, malarskie, graficzne i mieszane. Eksperymentują z linią, barwą i fakturą tworząc prace z natury bądź wyobraźni. Inspiracją do własnych poszukiwań są dzieła artystów polskich i europejskich, wystawy w galeriach i muzeach, udział w konkursach plastycznych. 7 - 18 lat
Witraż  Na zajęciach z techniki witrażu uczestnicy zapoznają się z pracą ze szkłem , jak je łączyć, malować, jak tworzyć proste ale i bardziej skomplikowane formy. Jest to cudowna zabawa w kolory wyczarowanie z materiału jakim jest szkło czegoś magicznego, możliwości są ogromne i zależą tylko od naszej wyobraźni. Uczestnicy zajęć mogą projektować własne wzory lub korzystać z wieloletniego dorobku pracowni. Szkło daje wiele możliwości twórczych od form płaskich do przestrzennych, korzystanie ze sprzętu i materiałów dostępnych w pracowni daje możliwość wykonania witrażu w technice łączenia poszczególnych elementów.  Kornacka Iwona  13- 18 lat
Rękodzieło Na zajęciach uczestnicy będą poznawać wybrane techniki rękodzieła takie jak haft ze szczególnym uwzględnieniem haftu kaszubskiego, tkactwa, praca z szydełkiem jest bardzo ciekawym zajęciem zwłaszcza dla młodych dziewcząt. Zapoznają się z kulturą regionu. Poznają też obrzędy i obyczaje ludowe z różnych regionów Polski. Atmosfera w pracowni sprzyja własnej kreatywności i rozwijaniu wyobraźni w oparciu o dorobek twórców ludowych. W czasie wakacji letnich od wielu lat pracownia zarówno witrażu jak i regionalna organizują dla swoich uczestników zajęć wypoczynek letni w pięknej scenerii Kaszub i Borów Tucholskich. 6 – 18 lat

 

CERAMIKA

Nazwa pracowni Opis pracowni Nazwisko i imię nauczyciela Wiek uczestników
Ceramika Wykonywanie prac użytkowych i figuralnych z gliny, poznanie technik zdobienia ceramiki, szkliwienie i wypalanie  Rzedzicki Witold  6-10 lat
Ceramika z mozaiką  Wykonywanie prac użytkowych i figuralnych z gliny, poznanie technik zdobienia ceramiki,
szkliwienie i wypalanie oraz materiały, narzędzia i techniki wykonywania kompozycji mozaikowych
  7-15 lat
Ceramika  Zajęcia w pracowni ceramiki pozwalają zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu technologii ceramiki, wykonywania wyrobów z gliny (figur, naczyń i bardziej skomplikowanych kompozycji), malowania angobami, szkliwienia i wypalania prac.
Atrakcyjne są ćwiczenia na kole garncarskim, odlewy w formach gipsowych, tworzenie prac mozaikowych z kafelków ceramicznych. 
Grzęda Marcin  6 – 18 lat

 

FOTOGRAFIA

Nazwa pracowni Opis pracowni Nazwisko i imię nauczyciela Wiek uczestników
Fotografia artystyczna Fotografia portretowej, pejzażowej, reportażowej, mody, makrofotografii, sesji zdjęciowych "martwej natury", produkcji Camery Obscura, fotogramów będziemy zajmowali się nauką wykonywania fotomontaży metodą tradycyjną i cyfrową. Pracowania dysponuje studiem fotograficznym, ciemnią fotograficzną oraz pracownią komputerową. Michałowski Zbigniew 12 - 18 lat

 


PRACOWNIA FILMOWA

Nazwa pracowni Opis pracowni Nazwisko i imię nauczyciela Wiek uczestników
Warsztaty filmowe Na zajęciach uczestnicy poznają podstawy języka filmowego oraz wszystkie etapy tworzenia i nakręcenia filmu.    12 – 18 lat

 

 

Czytaj więcej...

9 czerwca o godz 17.00 w sali 22 odbędą się pokazy pracowni teatralnej TEATRANS prowadzonej przez Marzenę Wojciechowską:

  • Skarpety i papiloty
  • Dziób w dziób
  • Bal w pokoiku lal
  • Lawa kontra Balia?
  • Emotion Town

Pałac Młodzieży  w Gdańsku

 

zatrudni: nauczyciela tańca  hip – hop na pełen etat.

 

Wymagania:

•    wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
•    ukończone kursy/warsztaty tańca hip - hop
•    kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność

CV prosimy przesyłać mailem na adres placówki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PARTNERZY I PRZYJACIELE GPEK
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
GDAŃSKIE PRZEDSZKOLA I SZKOŁY
PAŁAC MŁODZIEŻY W GDAŃSKU
INSTYTUT KULTURY MIEJSKIEJ
EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI
NADBAŁTYCKIE CENTRUM KULTURY
TEATR WYBRZEŻE
MIEJSKI TEATR MINIATURA
MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA GDAŃSKA
MUZEUM NARODOWE W GDAŃSKU
CENTRALNE MUZEUM MORSKIE/OŚRODEK KULTURY MORSKIEJ
CENTRUM EDUKACJI ARCHEOLOGICZNEJ – „BŁĘKITNY LEW”
EDU PARK - CENTRUM EDUKACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
WYSPA SKARBÓW
AKADEMIA MUZYCZNA W GDAŃSKU
WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (FILIA NR 6, Filia na Mariackiej)
BIBLIOTEKA PAN
CENTRUM ROZWOJU TALENTÓW
STARY MANEŻ
POMERANIA miesięcznik społeczno – kulturalny