Aktualności

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia po II etapie podane
do wiadomości 6 lipca 2018, po godzinie 16.00, w placówce!

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia w PM podane
do wiadomości 29 czerwca 2018, po godzinie 16.00, w placówce!

Taniec HIP HOP dla dzieci od 3 lat.
Prowadzimy zapisy na zajęcia, które rozpoczną się od października 2018 roku.

Zapraszamy

Harmonogram rekrutacji na zajęcia w roku szkolnym 2018/2019.

Wniosek o przyjęcie na zajęcia w roku szkolnym 2018/2019.

Prosimy o dołączanie kserokopii dokumentów potwierdzającyh spełnianie odpowiednich kryteriów przez kandydata.

Dnia 19 czerwca 2018 r (wtorek), zajęcia od godziny 16.00 odwołane  z powodu Rady Pedagogicznej.

Od 25 maja 2018 weszły w życie przepisy RODO, które nie pozwalają nam umieszczać danych osobowych uczestników na stronie internetowej. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych na półkolonie w PM są już wywieszone w placówce.
W związku z wolnymi miejscami na III turnusie, osoby, które nie zostały przyjęte mogą złożyć kartę rekrutacyjną na ten turnus. Lista zostanie podana dnia 13 czerwca 2018.

NR KONTA

Patronat medialny nad spektaklem pt. SEN z okazji 40-lecia Pałacu Młodzieży objął program 3 Telewizji Polskiej w Gdańsku.