Zajęcia hip hop rozpoczynamy od 01.10.2018 r.

Zajęcia robotyki i grafiki komputerowej w sali 33 od 17.09.2 018 r. (ze względu na modernizację pracowni)