W dniu dzisiejszym w Pracowni Wychowania przez Sztukę i Pracowni Dziecięcej Twórczości Plastycznej rozpoczynamy warsztaty pod hasłem „Gdańsk się uczy tolerancji dla różnorodności i odmienności”.

W projekcie uczestniczą dzieci i młodzież różniące się wiekiem, osobowością, zainteresowaniami, którzy podejmą dialog ze sobą, najbliższym otoczeniem i miastem, w którym żyją. Poprzez działania plastyczne spróbujemy stworzyć wspólną przestrzeń porozumienia  dla naszych odmiennych postaw i poglądów. Inspiracją do pracy będą pozytywne wartości, otwartość , gościnność i tolerancja w stosunku do różnych narodowości i kultur. Efekty wspólnej pracy zobaczycie  na wystawie 26 stycznia br. Projekt  dofinansowano ze środków Miasta Gdańska i Fundacji Gdańskiej.

 

 

Efekty pracy uczestników pracowni pani Małgorzaty Strożek i pani Anny Rutkowskiej - wystawa w holu PM.