Aktualności

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia po II etapie podane
do wiadomości 6 lipca 2018, po godzinie 16.00, w placówce!

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia w PM podane
do wiadomości 29 czerwca 2018, po godzinie 16.00, w placówce!

Taniec HIP HOP dla dzieci od 3 lat.
Prowadzimy zapisy na zajęcia, które rozpoczną się od października 2018 roku.

Zapraszamy

Harmonogram rekrutacji na zajęcia w roku szkolnym 2018/2019.

Wniosek o przyjęcie na zajęcia w roku szkolnym 2018/2019.

Prosimy o dołączanie kserokopii dokumentów potwierdzającyh spełnianie odpowiednich kryteriów przez kandydata.