Aktualności

Wieczór autorski uczestniczek i uczestników zajęć pracowni kreacji literackich i bloga Pałacu Młodzieży w Gdańsku, prowadzonej przez Barbarę Piórkowską.

 

Ze swoimi utworami wystąpią oraz blogi zaprezentują:

Pałac Młodzieży w Gdańsku przyłącza się do "Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2016". Zachęcamy, aby w dniach od 16 do 22 września przyjść do nas pieszo, przyjechać komunikacją miejską, na rowerze, na rolkach, deskorolkach, na hulanodze ...

Wiecej informacji o akcji na stronie http://www.rowerowygdansk.pl/start,163,190.html

28 kwietnia 2016r. w Pałacu Młodzieży w Gdańsku ogłoszono wyniki Konkursu Plastycznego: „Związki Gdańska z morzem”. Główną nagroda był rejs żaglowcem „Generał Zaruski”, na obchody jubileuszu 40-lecia partnerstwa Gdańska i Bremy.

Na pokład „Generała Zaruskiego” zaokrętowaliśmy się 30 lipca. Jak na każdym rejsie zaczęliśmy od zaprowiantowania i sztauowania:

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ PAŁAC MŁODZIEŻY W GDAŃSKU
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

ETAP I: REKRUTACJA - dotyczy wolnych miejsc w pracowniach

  1. Składanie Wniosków o przyjęcie na zajęcia w sekretariacie Pałacu Młodzieży w dniach: 03.08.2016 r. - 17.08.2016 r. (wnioski dostępne w sekretariacie oraz na stronie www.pmgdansk.pl).
  2. Weryfikacja złożonych wniosków: 18.08.2016 r. – 24.08.2016 r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na zajęcia w placówce: 25.08.2016 r.
  4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia w placówce: 25.08.2016 r.

 

ETAP II: REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - dotyczy wolnych miejsc w pracowniach dla kandydatów, którzy uzyskali równorzędne wyniki na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

  1. Składanie dokumentów wymaganych w drugim etapie rekrutacji w sekretariacie Pałacu Młodzieży w dniach: 25.08.2016 r. – 26.08.2016 r.
  2. Weryfikacja złożonych wniosków: 29.08.2016 r. – 30.08.2016 r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia w placówce: 31.08.2016 r.

Kandydaci zamieszkali poza granicami Gminy Miasta Gdańska przyjmowani będą w przypadku wolnych miejsc po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Załączniki:

Zasady rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

Wniosek o przyjęcie na zajęcia