Aktualności

Taniec HIP HOP dla dzieci od 3 lat.
Prowadzimy zapisy na zajęcia, które rozpoczną się od października 2018 roku.

Zapraszamy

Harmonogram rekrutacji na zajęcia w roku szkolnym 2018/2019.

Wniosek o przyjęcie na zajęcia w roku szkolnym 2018/2019.

Prosimy o dołączanie kserokopii dokumentów potwierdzającyh spełnianie odpowiednich kryteriów przez kandydata.

Dnia 19 czerwca 2018 r (wtorek), zajęcia od godziny 16.00 odwołane  z powodu Rady Pedagogicznej.

Od 25 maja 2018 weszły w życie przepisy RODO, które nie pozwalają nam umieszczać danych osobowych uczestników na stronie internetowej. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych na półkolonie w PM są już wywieszone w placówce.
W związku z wolnymi miejscami na III turnusie, osoby, które nie zostały przyjęte mogą złożyć kartę rekrutacyjną na ten turnus. Lista zostanie podana dnia 13 czerwca 2018.

NR KONTA